Underground Regels:

 

In dit document kan je alle regels vinden omtrent de Underground.
Lees dit zeker eerst door en zorg dat je alles begrijpt, VOOR je een gang aanmaakt!

 

Artikel 1: Respect & Gedrag.

 1. We verwachten ten alle tijden respect binnen de Underground.
  Dit geld zowel naar je rivale gangs, als naar de Underground lead.
  Indien dit er niet is, zul je dus ook een “Gang Warn” krijgen.

 2. We willen dat iedereen zich normaal gedraagt, zo wel ingame als via de discord.
  Elkaar uitschelden of beledigen is dus ook niet nodig, of onnodig toxic gedrag.

 3. Je moet je aan de algemene regels van de Camonetwork discord houden binnen je gang discord.
  Dit houd in: Geen ongepast taalgebruik, Zorg dat er mensen je discord moderaten, Geen ongepaste content zoals NSFW in de discord, Optijd ingrijpen in ruzie’s of discussies.

 4. Mekaar hitten in de Underground is NIET toegestaan, tenzij dit voor een bounty is, en de persoon de Underground inrent terwijl je hem al aan het hitten was.

 5. Een gang is ten alle tijden Roleplay. Dit mag alleen in de Minetopia plaats vinden, en niet in de discord uitlopen in ruzie’s etc.

 

Artikel 2: Gang Registratie

 1. Een gang aanmaken kost 150.000,-. Dit is eenmalig.

 2. Je krijgt dit geld niet terug indien je gang weg gaat.

 3. Een gang kan alleen gemaakt worden via een ticket in de Camonetwork Discord.

 4. Er wordt verwacht dat je je aan ALLE regels houd.

  1. Indien dit niet gedaan wordt krijgen jullie een sanctie, gebaseerd op de ernst.

   1. Een Underground warn indien dit alleen underground regels overtreding is.

   2. Een ingame warn indien dit met Off-RP, onnodig hitten, etc te maken heeft.

    1. Indien je een ingame warn krijgt, wordt dit gemengd met een gang warn!

 5. Je krijgt toegang op de Underground deuren, samen met 2 vertrouwenspersonen.

  1. Dit blijft tot je gang officieel disbanded is, of een 3de gang warn ontvangt.

 6. Je kan een gang alleen disbanden via een ticket te maken in de “Camonetwork Discord” anders is dit NIET officieel.

 7. Je kan gedurende 2 maanden geen gang aanmaken indien je oude gang verwijderd is, door een disband of door UG Warnings.

 

Artikel 3: Drugskelders

 1. Een drugskelder is alleen mogelijk via de Underground. 

 2. Je moet je aan de Underground verkoopprijzen houden.
  Dit geld alleen voor de drugs die via de Underground Drugskelders ingame is.
  Dit betreft: XTC, Coke, Meth, Drakenvlees, Eenhoornvlees, Paddo’s zonder lore. Dit geld dus ook alleen voor mensen in een gang met een drugskelder.

 3. Je moet een maandelijkse huurkost betalen van €75.000,- voor de huur van je kelder.
  Zo niet, zal deze in beslag genomen worden.

 

Drugs naam:

Minimum verkoopprijs:

Maximale verkoopprijs:

Cocaine

0k

12.500,-

XTC

0k

15.000,-

Meth

0k

12.000,-

Drakenvlees

0k

12.500,-

Eenhoornvlees

0k

14.000,-

Paddo’s

0k

12.500,-

 

Je moet je ten alle tijden aan deze prijzen houden, ergens hier tussen.
Indien dit niet gebeurd, kan hier een gangwarn aan vast hangen!
Dit is met uitzondering op veilingen natuurlijk. Hier maakt dit niet uit>.

 

Artikel 4: Justitie & rechtspersoneel

 1. De gang leader mag geen gang aanmaken, indien hij een openstaande sollicitatie heeft voor Rechter, Advocaat, Agent, …

 2. Gangleden mogen geen jobs hebben als agenten, advocaten, rechters, alles wat aan de justitie of overheidsbanen gerelateerd is.

 3. Mederwerkers van het Visum kantoor, trouwerij, gemeente, … kunnen dit wel. Echter is dit op eigen risico van hen baan.

 4. Je mag NOOIT iemand van justitie in de Underground plots laten, of over de Underground praten. Indien ze je hierover vragen stellen is het een onderhoudsruimte, waar je werkt.

 

Artikel 5: Bounty’s 

 1. Je mag wekelijks maximaal 3 bounty’s claimen.

 2. Je mag wekelijks maximaal 3 bounty’s plaatsen.

 3. Indien je een bounty wilt zetten moet je een geldige reden hebben, en deze ook kunnen aantonen mits de Underground dit aan je vraagt. (Swurfyy of Vickzieeee)

 4. Bounty bedragen kunnen NIET lager zijn dan 75K.

 5. Je kan een bounty alleen claimen indien de speler die in een gang zit de uiteindelijke kill heeft gepakt. Dit kan je zien als hij er karma bij krijgt. Indien een speler die niet in een gang zit de kill heeft, wordt dit dus ook gezien als onnodig killen.

 6. Alleen de eigenaar van een gang kan een bounty plaatsen.

 7. Bounty’s op agenten moeten als deze in dienst zien, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 6: Underground zelf. 

 1. Een gang leader moet meerdere keren per week online komen voor de gang actief te houden. Indien we veel inactiviteit opmerken kan je gang disbanded worden zonder excuses.

 2. Het Item van de week kan alleen gekocht worden door de gang leader. Mits er omstandigheden zijn kan dit op uitzondering aan een gang lid, indien de eigenaar van de gang toestemming geeft.

 3. Je hebt in het begin de optie om 2 mensen op de Underground Trust te zetten. Je kan dit niet zomaar zonder reden aanpassen.
  Indien je een reden ervoor hebt zou dit geld kosten.
  1ste x: 75K, 2de x: 125K, 3de x: 150K. Hierna is dit niet meer mogelijk!

 4. Je mag de Underground niet inrennen tiijdens een achtervolging, in het zicht van een agent of speler. 

 5. Je mag de Bounty kisten niet als opslag gebruiken. Indien er wat inligt wat hier niet hoort, mogen we dit eruit halen en geven we het niet terug.

 6. Scammen in de Underground is niet toegestaan!
  Indien dit gebeurd moet je het volledige bedrag terug betalen van de scam, en hangt hier een boete bij boven op.
  Als dit niet gebeurd wordt je op andere wijze gestraft!

 7. De persoon die de ticket maakt over een gang maken, wordt ook de eigenaar. Er kunnen GEEN 2 eigenaars zijn

 8. Een gang moet zoals aangegeven minimaal 2 leden hebben, indien dit niet zo is wordt er een gang warning uitgedeeld.

 

Artikel 7: Underground verraden.

 1. Het is niet toegestaan de Underground te verraden. Hierdoor word je gang verwijderd (indien een gang eigenaar dit doet), en heb je een boete van 1.500.000. De volgende manieren zijn verraad:

  1. Bewijs tegen Underground lead indienen.

  2. Bewijs tegen de Underground zelf indienen.

   1. Een klacht of report of 112 melding omtrent de Underground maken.

 2. Indien een underground trusted dit doet, of een gang lid:

  1. De eigenaar van de desbetreffende gang krijgt een boete van €750.000

  2. De desbetreffende persoon krijgt een blacklist naar mate de ernst en bepaling van de Underground leaders.

   1. Indien ze nog meer acties of dingen hiertegen ondernemen naar later toe (zagen voor unblacklist, pogingen blijven wagen, chantage, ..) kan dit per direct verlengd worden met samen genomen besluit van de Underground leiders.

 

Artikel 8: Gangwarns & boetes

Waarschuwing 1: 

 1. 1 week geen toegang tot de gang zijn drugs kelders.

 2. 1 week geen rechten om bounty’s te plaatsen, een bounty kan geclaimed worden NA betaling van de boete. 

 3. 1 week geen rechten om drugs te kopen bij de drugshandelaar die ergens in Contoria staat.

 4. Je mag het item van de week NIET kopen met een openstaande boete.

 5. Boete van € 250.000,00. (Betalen binnen 5 dagen)

 

Waarschuwing 2:

 1. 2 weken geen toegang tot de gang zijn drugs kelders.

 2. 2 weken geen rechten om bounty’s te plaatsen, een bounty kan geclaimed worden NA betaling van de boete. 

 3. 2 weken geen rechten om drugs te kopen bij de drugshandelaar die ergens in Contoria staat.

 4. Je mag het item van de week NIET kopen met een openstaande boete.

 5. Boete van € 500.000,00. (Betalen binnen 7 dagen)

 

Waarschuwing 3:

 1. Gang wordt verwijderd.

 2. Er is geen mogelijkheid meer voor de gang leader en zijn vertrouwenspersonen een nieuwe gang te maken. 

 3. Boete van € 1.000.000,00. (Betalen binnen 10 dagen)

 

 1. De boetes moeten verplicht binnen deze periodes betaalt worden.
  Zo niet, hangt er een 2de gang warn aan vast + een extra sanctie die je dan ziet.

 2. De bedragen zijn niet onderhandelbaar. Het is definitief.

 3. Een warn wordt alleen gegeven bij overtreding van de regels, of als je een feit begaat wat we goed genoeg voor een warn vinden. Dit hoeft niet in de regels te staan.

 4. We mogen een warn uitdelen zonder bewijs, zolang we dit met onze eigen ogen gezien hebben.

 5. We zijn niet verplicht bewijs te tonen aan de mensen desbetreffende de warning.

 6. De warnings kunnen alleen uitgedeeld worden door Vickzieeee, Swurfyy of Bauketjuhh.

 7. Indien de boete niet betaald wordt, mag de Underground:

  1. Een blacklist geven voor altijd.

  2. Bounty’s zetten tot dit bedrag betaald is. (Inclusief strafverhoging 25%)

  3. Inname van geld dat jullie nog kregen van de Underground.

  4. Strafverhoging van 25% 

 

Artikel 9: Gang discords

 1. Een gang discord moet altijd op de naam van Bauketjuhh staan.

 2. Indien je gang verwijderd wordt, krijg je de discord niet terug, en kiezen wij wat we ermee doen.

 3. Alle staff vanaf Moderator moeten de perms hebben om mensen te kicken, bannen, muten. Dit om de server te moderaten indien nodig.

 4. Er wordt verwacht dat je je aan de regels van de Camonetwork discord houd. Zo niet, kan dit een gang warn opleveren. Ook indien er geen goede moderatie plaatsvind in de server.

 5. Je mag nooit een stafflid vanaf Mod uit de discord bannen.

 6. Je mag geen UG Lead uit de discord bannen.

 

Artikel 10: De gangs + extra info.

 1. Binnen een gang moet er altijd 1 persoon aan worden gewezen als leider. Deze leider is verantwoordelijk voor de rest van de groep.

 2. Niet doelloos slaan/vermoorden, dit wordt gezien als non-roleplay gedrag. Dit geldt niet als het in DeathField gebeurd!

 3. Als een waarschuwing is gegeven wordt deze niet ingetrokken, mits er duidelijk bewijs is dat het anders is. Dit kan blijken via een gesprek met de Underground lead.

 4. Een gang blijft ten alle tijden roleplay, dit blijft dus ook alleen in de server: minetopia. 

 5. Als staff een warn/ban geeft voor non roleplay gedrag en dit heeft te maken met wapens en/of illegale goederen. Dan krijgt de gang hiervoor ook een waarschuwing.

 6. Mensen in het blacklisted kanaal in de Underground discord, mogen voor de aangegeven periode, en straf niks meer met de Underground te maken hebben.

 

Artikel 11: Hit/Kill redenen

 1. Agenten in functie mag je ten alle tijden killen zonder aanleiding.

 2. Een kill mag je alleen maken bij de volgende omstandigheden:

  1. Een persoon scheld je uit, en blijft dit doen na je vraagt om te stoppen.

  2. Een persoon heeft je gescammed.

  3. Een persoon heeft je vermoord/geslagen zonder een bivak op.

  4. Een persoon heeft je winkel beroofd.

  5. Hij heeft je heel erg genaaid.

  6. Discord geld NIET als bewijs hiervoor.

   1. DIT MOET ALLEMAAL AANTOONBAAR ZIJN! INDIEN DIT NIET ZO IS ONTVANG JE EEN WARN. ZOWEL GANG WARN ALS EEN STAFF WISE WARN!

 3. Je mag killen zonder toestemming te vragen, zolang dit voldoet aan de bovenstaande regels en je het bewijs tot 7 dagen na de kill kan aantonen.

 4. Indien de desbetreffende persoon voor deze reden al gekilled is vervalt de kill reden, en mag hij NIET opnieuw gekilled worden!

 

Vereisten voor een gang.

 1. 3 dagen playtime.

 2. Illigale goederen bezitten.

 3. 150k inschrijvinggeld kunnen betalen.

 4. Minstens 2 andere mensen in de gang op de owner na.

 

Underground Items: doorverkoop

Er zitten meerdere items in de Underground, die jullie kunnen door verkopen.
Zie dit als huidig: Underground Shields, Goldcoins, …
Deze mogen doorverkocht worden BINNEN de Underground, zonder enkel probleem.
Indien we merken dat deze buiten de Underground belanden komen er minder ingame.
Indien we merken dat dit bij de politie komt door verkoop, zal hier een sanctie aan vast hangen. (Gang warning)

 

Underground Blacklist

 

 1. Underground Lead mag een blacklist geven, indien ze een goede reden hebben hiervoor, enkele redenen zijn:

  1. Verraad van de Underground.

  2. Vervelend/Ongepast gedrag.

  3. Bewijs maken tegen UG related dingen.

  4. Politie helpen tegen de Underground.

  5. Oplichtingen doen omtrent de Underground.

  6. Disrespect hebben naar de Underground.

  7. Een (geheime) functie hebben binnen justitie.

  8. Een slecht verleden bij de Underground.

   1. Dit houd in dat je al vaker wat gedaan hebt wat niet helemaal de bedoeling is.

 2. Indien er iets gebeurd wat alsnog niet door de beugel kan, maar hier niet vermeld is, mag Underground lead hier alsnog een blacklist voor geven.