Underground Regels:

 

In dit document kan je alle regels vinden omtrent de Underground.
Lees dit zeker eerst door en zorg dat je alles begrijpt, VOOR je een gang aanmaakt!Artikel 1: Respect & Gedrag.

 1. We verwachten ten alle tijden respect binnen de Underground.
  Dit geldt zowel naar je rivale gangs, als naar de Underground lead.
  Indien dit er niet is, zul je dus ook een “gang warning” krijgen.

 2. We willen dat iedereen zich normaal gedraagt, zowel in game als via de discord.
  Elkaar uitschelden of beledigen is dus ook niet nodig.

 3. Elkaar hitten in de Underground is NIET toegestaan, tenzij dit voor een bounty is, en de persoon de Underground inrent terwijl je hem al aan het hitten was.Artikel 2: Gang Registratie

 1. Een gang aanmaken kost 250.000,-. Dit is eenmalig.

  1. Je krijgt dit geld niet terug indien je gang weg gaat.

 2. Een gang kan alleen gemaakt worden via een ticket in de CamoNetwork Discord. (Mits er genoeg plekken over zijn voor een gang)

  1. De persoon die de ticket maakt over een gang maken, wordt ook de eigenaar. Er kunnen GEEN 2 eigenaren zijn.

 3. Er wordt verwacht dat je je aan alle regels houdt.

  1. Indien dit niet gedaan wordt krijg je een sanctie gebaseerd op de ernst van de daad.

   1. Een Underground warn indien dit alleen underground regels overtreding is.

   2. Een in game warning indien dit met off-roleplay, onnodig hitten, etc te maken heeft.

    1. Indien je een ingame warn krijgt, wordt dit gemengd met een gang warn!

 4. Je krijgt toegang op de Underground deuren samen met twee vertrouwenspersonen.

  1. Dit blijft tot je gang officieel opgeheven is of als je een 3de gang warning hebt ontvangen.

 5. Je gang kan alleen opgeheven worden via een ticket te maken in de “CamoNetwork Discord” anders is dit NIET officieel!

 6. Je moet minimaal twee andere leden naast de gang leader hebben.

 7. Je moet minimaal drie dagen playtime hebben om een gang aan te maken.

 8. Je kan gedurende 2 maanden geen gang aanmaken indien je oude gang verwijderd is, door een disband of door UG Warnings.Artikel 3: Drugs kelders

 1. Je kan een drugs kelder aanvragen via de Underground. 

 2. Mocht de drugs er nog niet uitgehaald zijn als de nieuwe lading geleverd wordt krijg je die week geen nieuwe drugs.

 3. Je moet een maandelijkse huurkost betalen van €75.000,- voor de huur van je kelder.
  Zo niet, zal deze in beslag genomen worden.Artikel 4: Justitie & gerechtspersoneel

 1. Een gang leader mag geen gang aanmaken, indien hij een openstaande sollicitatie heeft voor Rechter, Advocaat, Agent, enzovoort. 

 2. Gangleden mogen geen jobs hebben als agenten, advocaten, rechters, alles wat aan de justitie of overheidsbanen gerelateerd is.

 3. Je mag nooit iemand van justitie in de Underground plots laten, of over de Underground praten. Indien ze je hierover vragen stellen is het een onderhoudsruimte, waar je werkt.

 

Artikel 5: Bounty’s 

 1. Je mag wekelijks maximaal 3 bounty’s claimen.

 2. Je mag wekelijks maximaal 3 bounty’s plaatsen.

 3. Indien je een bounty wilt zetten moet je een geldige reden hebben, en deze ook kunnen aantonen mits de Underground dit aan je vraagt. 

 4. Bounty bedragen kunnen NIET lager zijn dan 75K.

 5. Je kan een bounty alleen claimen indien de speler die in een gang zit de uiteindelijke kill heeft gepakt. Dit kan je zien als hij er karma bij krijgt. Indien een speler die niet in een gang zit de kill heeft, wordt dit dus ook gezien als onnodig killen.

 6. Je kan een bounty aanvragen bij het bounty bord in de Underground.

 7. Politie agenten moeten in dienst geclaimed worden. Wanneer deze uit dienst geclaimed wordt valt dit onder onnodig hitten.

 8.  

Artikel 6: Underground zelf. 

 1. Een gang leader moet meerdere keren per week online komen om de gang actief te houden. Indien we veel inactiviteit opmerken krijg je een waarschuwing. Als er hierna niet geluisterd wordt naar de waarschuwingen kan een gang opgeheven worden.

 2. Je hebt in het begin de optie om 2 mensen op de Underground deuren te zetten. De kosten die hieraan verbonden zijn: 1ste keer 75k, tweede keer 125k, derde keer 200k.

 3. Je mag de Underground niet in rennen tijdens een achtervolging, in het zicht van een agent.

 4. Je mag de bounty kisten niet als opslag gebruiken. Indien er wat inligt wat hier niet hoort mogen we dit eruit halen en geven we het niet terug.

 5. Scammen in de Underground is niet toegestaan! 

  1. Indien dit gebeurt moet je het volledige bedrag terug betalen van de scam en hangt hier een boete bij bovenop.

 6. Een gang moet zoals aangegeven minimaal 2 actieve leden hebben. Actief wordt gezien dat ze minimaal één keer per week inloggen. 

 7. Als je het item van de week hebt gekocht dien je deze te betalen binnen een week. Mocht dit niet gebeuren kan er een bounty gezet worden en/of een gang warn volgen.

 8. Je mag mensen buiten je gang niet in de Underground laten. Doe je dit toch, kan hier een gang warning aanvast zitten.

 

Artikel 7: Underground Blacklist

 1. Underground Lead mag een blacklist geven, indien ze een goede reden hebben hier enkele redenen zijn:

  1. Verraad van de Underground.

  2. Vervelend/Ongepast gedrag.

  3. Bewijs maken tegen UG related dingen.

  4. Politie helpen tegen de Underground.

  5. Oplichtingen doen omtrent de Underground.

  6. Disrespect hebben naar de Underground.

  7. Een (geheime) functie hebben binnen justitie.

 

Artikel 8: Gangwarns & boetes

Waarschuwing 1: 

 1. 1 week geen toegang tot de gang zijn drugs kelders.

 2. 1 week geen rechten om bounty’s te plaatsen, een bounty kan geclaimd worden NA betaling van de boete. 

 3. 1 week geen rechten om drugs te kopen bij de drugshandelaar die ergens in Contoria staat.

 4. Je mag het item van de week NIET kopen met een openstaande boete.

 5. Boete van € 250.000,00. (Betalen binnen 5 dagen)

 

Waarschuwing 2:

 1. 2 weken geen toegang tot de gang zijn drugs kelders.

 2. 2 weken geen rechten om bounty’s te plaatsen, een bounty kan geclaimd worden NA betaling van de boete. 

 3. 2 weken geen rechten om drugs te kopen bij de drugshandelaar die ergens in Contoria staat.

 4. Je mag het item van de week NIET kopen met een openstaande boete.

 5. Boete van € 500.000,00. (Betalen binnen 7 dagen)

 

Waarschuwing 3:

 1. Gang wordt verwijderd.

 2. Er is geen mogelijkheid meer voor de gang leader en zijn vertrouwenspersonen een nieuwe gang te maken. 

 3. Boete van € 1.000.000,00. (Betalen binnen 10 dagen) 1. Mocht de boete niet op tijd betaald worden kan hier een gang warning bovenop komen.Artikel 9: Hit/Kill redenen

 1. Agenten in functie mag je ten alle tijden killen zonder aanleiding.

 2. Een kill mag je alleen maken bij de volgende omstandigheden:

  1. Een persoon heeft je gescammed.

  2. Een persoon heeft je vermoord/geslagen zonder een bivak op.

  3. Een persoon heeft je winkel beroofd.

  4. Discord geld NIET als bewijs hiervoor.

   1. Dit moet allemaal aantoonbaar zijn. Dit kan in de vorm van een clip. Bewijs langer dan 7 dagen oud geldt niet meer. 

   2. Indien de desbetreffende persoon voor deze reden al gekilled is vervalt de kill reden, en mag hij NIET opnieuw gekilled worden!