Grondwet 

 

Geldend van 29-4-2021 t/m heden

 

Hoofdstuk 1 - Grondrechten

 

Artikel 1 - Gelijke behandeling

 1. Iedereen wordt op dezelfde manier behandeld als een ander. Ongeacht de statussen van een speler op het netwerk. 

 2. Het is niet toegestaan om te discrimineren wegens mensen hun godsdienst, politieke gezindheid, ras of op welke grond dan ook. 

 3. Het is te allen tijde niet toegestaan om een ander uit te schelden. 

 4. Ieder houdt zich aan het wetboek, welke functie je ook bezit. 

 

Artikel 2 - Staatsburgerschap

 1. De site bepaalt wanneer iemand een burger is. 

 2. Er is een visum nodig in RiveLands, deze is aan te vragen bij het Visumbureau op plot 39. 

 1. Een visum wordt pas goedgekeurd bij een aantal eisen: 

 1. Bij het aanvragen mag de eigenaar van het visum eenmalig twee spelers op het visum toevoegen. 

 

Artikel 3 - Gelijke benoembaarheid

 1. Iedereen heeft evenveel recht als een ander om te solliciteren bij de overheid.

 1. Hieronder vallen de politie, inkoop en rechtbank. 

 2. Het is aan de overheid om te bepalen of de sollicitanten zijn aangenomen. 

 

Artikel 4 - Vrijheid van meningsuiting

 1. Iedereen heeft het recht om gedachten te uiten zonder hiervoor toestemming te hebben. 

 1. Hierbij moet er wel rekening gehouden worden met andere artikelen in de Grondwet of een andere wet. 

 

Artikel 5 - Privacy

 1. Het delen van een ander zijn persoonsgegevens is niet toegestaan. 

 1. Denk hierbij aan: IP-adressen, woonplaatsen en foto’s. 

 1. Het stalken van een ander is niet toegestaan. 

 2. Privécamera’s mogen ten alle tijden niet op de openbare weg gericht zijn. 

 1. De overheid heeft de taak om camera’s te plaatsen op speciale palen. Deze palen mogen niet op het terrein van een speler. 

 

Artikel 6 - Huisrecht

 1. Het betreden van een ander zijn terrein zonder toestemming is niet toegestaan. 

 2. Het inbreken op een ander zijn terrein door middel van een voertuig of elytra is niet toegestaan. 

 3. Ploteigenaren hebben het recht om zonder enkele reden een lid van het plot eraf te halen.

 1. Als er anders is afgesproken, hoort dit vastgelegd te staan op papier. 

 1. Huiszoekingen mogen niet plaatsvinden zonder toestemming van de korpschef. 

 1. Huiszoekingen in DeathField mogen niet plaatsvinden zonder extra toestemming van de serverowner, Jeffrey. De korpschef zou dit bij Jeffrey moeten aanvragen. 

 

Artikel 7 - Briefgeheim

 1. Staffleden hebben niet het recht om een ander zijn telefoongesprekken (/msg) via CommandSpy te delen. 

 2. Staffleden hebben niet het recht om de informatie van een ander zijn telefoongesprekken (/msg) via CommandSpy te gebruiken. 

 

Artikel 8 - Onteigening

 1. De overheid heeft niet het recht om een eigendom van een ander te ontnemen.

 1. Hier zijn wel uitzonderingen op bij een aantal mogelijke situaties. Er moet dus gekeken worden naar een ander artikel in de Grondwet of een andere wet. 

 

Artikel 9 - Vrijheidsontneming

 1. De overheid heeft niet het recht om een ander zijn vrijheid te ontnemen. 

 1. Andere artikelen in de wet kunnen dit tegenspreken. Als dit zo is, dan moet er geluisterd worden naar het tegensprekende artikel. 

 

Artikel 10 - Geen straf zonder wet

 1. Een daad wordt pas als strafbaar gezien als dit in de wet zo beschreven staat. 

 

Artikel 11 - Wettelijke toekenning rechter

 1. Vanaf een geldig reden die aangegeven staat op een ander document, is het mogelijk om een rechtszaak aan te spannen. 

 2. Geen enkel persoon kan jou tegenhouden om naar de rechter te stappen als je voldoet aan de bovenstaande eis. 

 

Artikel 12 - Rechtsbijstand

 1. Ieder persoon heeft het recht op een zelfgekozen advocaat. 

 1. Als de desbetreffende persoon geen advocaat kan betalen, zal de rechter een willekeurig advocaat aanwijzen. 

 

 

Artikel 13 - Werkgelegenheid

 1. Ieder persoon heeft het recht om een plek te kiezen om te solliciteren.

 1. Het is aan het bedrijf zelf om te bepalen of de sollicitaties openstaan. 

 2. Het is aan het bedrijf zelf om te bepalen of de persoon is aangenomen.

 

Artikel 14 - Opleidingen

 1. Iedere burger heeft het recht om opleidingen te volgen via de site. 

 2. Een bedrijf en dergelijke is toegestaan om eisen te stellen met een minimale opleiding. 

 

Artikel 15 - Vrijheid in gebruik van voertuigen

 1. Elke burger is toegestaan om zelf een voertuig te kopen/verkopen.  

 2. Ieder persoon heeft het recht om zelf een voertuig te besturen. 

 3. Ieder persoon heeft het recht om zelf voertuigen te plaatsen op de weg. 

 1. Hiervoor gelden wel een aantal uitzonderingen:

 

Artikel 16 - Geldig bewijs

 1. Het is niet toegestaan om een speler op te pakken zonder geldig bewijs. 

 1. Als een agent het onder eigen ogen heeft gezien, mag de speler ook opgepakt worden. 

 2. Bewijs is pas geldig als het voldoet aan al deze eisen:

 1. Al voldoet het bewijs aan de vorige eisen, dan kan het alsnog ongeldig worden als het voldoet aan één of meerdere van deze eisen: 

 

Artikel 17 - DeathField

 1. Politie agenten zijn niet toegestaan om met politie spullen achter de blauwe lijn van DeathField te komen. 

 1. Dit betekent dat de politieagenten achter de blauwe lijn niet in functie zijn en daar niks mogen doen. 

 2. De politieagenten zijn niet toegestaan om spelers op te pakken door de dingen die achter deze blauwe lijn zijn gebeurd. 

 1. Iedereen is toegestaan om achter de rode lijn van DeathField te komen.

 2. Huiszoekingen mogen niet zomaar plaatsvinden in DeathField. 

 1. Verdere informatie hierover is te vinden in artikel 6.4.a in de Grondwet. 

 

Artikel 18 - Advocatenbureau

 1. Het is niet toegestaan om zomaar een advocatenbureau te starten. 

 1. Hiervoor is toestemming nodig van het Openbaar Ministerie.

 1. Elke advocaat staat geregistreerd in het ‘Camo registratie voor Advocaten’ (CRA). 

 1. Ieder die zich voordoet als advocaat en niet geregistreerd is, is een oplichter en is dus strafbaar.

 1. Elk advocatenbureau moet één CEO aanwijzen. 

 1. De CEO is verantwoordelijk over alle advocaten bij hen in dienst. 

 2. De CEO is het aanspreekpunt van het Openbaar Ministerie.

 3. De CEO mag de afgelopen 3 maanden niet in contact zijn gekomen met justitie of politie.

 1. Advocaten moeten zich houden aan de volgende regels:

  1. Als een advocaat in aanraking komt met justitie of politie, wordt hij per direct uit het CRA verwijdert.

  2. Advocaat moet 8 weken niet in contact zijn gekomen met justitie of politie om in het CRA te komen.

 

Artikel 19 - Competentie rechterlijke macht

 1. Als er een onenigheid van mening is over burgerlijke rechten, bepaalt de rechter wie er gelijk heeft. 

 

Artikel 20 - Scam boven de 5 miljoen

 1. Dit wordt ten alle tijden een staff zaak, verder wordt dit ook opgepakt door politie.

 

 

Hoofdstuk 2 - Server Regels

De volgende artikelen worden ook door staff opgepakt en kunnen leiden tot een ban.

 

Artikel 1 - Bugs

 1. Het misbruiken van een bug is niet toegestaan. 

 2. Als er een bug is ontdekt, moet deze direct gemeld worden. 

 

Artikel 2 - Alt Abuse

 1. Elke speler mag maar 1 account op de server hebben. 

 2. Een account gebruiken van een vriend om zo voordeel er uit te halen is niet toegestaan.

 

Artikel 3 - Hacked Client

 1. Hacked clients is niet toegestaan.

  1. Hieronder valt; Auto-fishing, Speed minen.

 

Artikel 4 -  Unfair Advantage

 1.  Mods of andere software wat een "Unfair advantage" veroorzaakt zijn niet toegestaan. 

 

Artikel 5 - Anti Scam

 1. Het is niet toegestaan om tijdens een trade uit te loggen. Dit wordt gezien als scam. 

 1. Het scammen door middel van uitloggen is bannable. 

 

Artikel 6 - Ongepast taalgebruik

 1. De onderstaande regels zijn ook al vermeld in artikel 1 van de Grondrechten. 

 1. Het is niet toegestaan om te schelden met ongepaste woorden. 

 2. Het is niet toegestaan om te discrimineren op basis van mensen hun godsdienst, politieke gezindheid, ras of op welke grond dan ook. 

 

Artikel 7 - Politie handelingen 

 1. Een agent moet altijd ‘Halt Politie’ geroepen hebben voor dat een verdachte in de boeien geslagen mag worden. 

 2. Agenten in functie mogen niet met hun dienstkleding en dienstwapens over de blauwe lijn in Deathfield

 3. Een agent mag je nooit rennend of springend boeien.

 4. Een agent dient gelijk te melden naar het boeien van de verdachte wat de oorzaak is van de aanhouding.

 5. Bewijsmateriaal met daar een persoon met bivak op, is niet geldig. Mits de crimineel zijn bivak afdoet tijdens de gebeurtenis die gefilmd is.

 6. Bewijs wat uit Deathfield is ten allen tijdens niet geldig, dit artikel is pas geldig wanneer de gebeurtenis achter de blauwe lijn plaatsvindt. 

 7. Agenten mogen nooit misbruiken maken van hun handboeien. Hier staat een zware straf op, ontslag is een voorbeeld.

 8. Agenten in functie mogen nooit scammen. Artikel 8 - Roleplay uitloggen 

 1. Het is niet toegestaan om tijdens een roleplay situatie zomaar uit te loggen. Mits hier een duidelijk reden voor is, wat zwart op wit staat is dit toegestaan.

 

Artikel 9 - Vehicle gebruik tijdens een achtervolging

 

 1. Het is niet toegestaan om tijdens een achtervolging of vluchten van de politie om een vehicle te gebruiken. Hieronder vallen; helikopters, auto’s en fietsen.