Underground Regels

In dit document kan je alle regels vinden omtrent de Underground.
Lees dit zeker eerst door en zorg dat je alles begrijpt, VOOR je een gang aanmaakt!

Artikel 1: Respect en Gedrag.

 1. We verwachten ten alle tijden respect binnen de Underground. Dit geldt zowel naar je rivale gangs, als naar de Underground lead. Indien dit er niet is, zul je dus ook een “gang warning” krijgen.

 2. We willen dat iedereen zich normaal gedraagt, zowel in game als via de discord. Elkaar uitschelden of beledigen is dus ook niet nodig.

 3. Elkaar hitten in de Underground is NIET toegestaan, tenzij dit voor een bounty is, en de persoon de Underground inrent terwijl je hem al aan het hitten was. (Dus niet als je deze persoon tegen komt in de Underground)Artikel 2: Gang Registratie

 1. Een gang aanmaken kost 250.000,-. Dit is eenmalig.
  a. Je krijgt dit geld niet terug indien je gang weg gaat.

 2. Een gang kan alleen gemaakt worden via een ticket in de CamoNetwork Discord. (Mits er genoeg plekken over zijn voor een gang.)
          a. De persoon die de ticket maakt over een gang maken, wordt ook de eigenaar. Er kunnen GEEN 2 eigenaren zijn.
          b. Je moet minimaal drie dagen playtime hebben om een gang aan te maken.
          c. Je kan gedurende 2 maanden geen gang aanmaken indien je oude gang verwijderd is, door een disband of door UG Warnings.
  d. Het is niet mogelijk om je gang over te dragen aan een nieuwe eigenaar, mits uitzondering besproken met organisatoren en de Underground Lead.
 3. Er wordt verwacht dat je je aan alle regels houdt.
      
      a. Indien dit niet gedaan wordt krijg je een sanctie gebaseerd op de ernst van de daad.
  i. Een Underground warn indien dit alleen underground regels overtreding is.
  ii. Een in game warning indien dit met off-roleplay, onnodig hitten, etc te maken heeft.
  iii. Indien je een ingame warn krijgt, wordt dit gemengd met een gang warn!
 4. Je krijgt toegang op de Underground deuren samen met al je gang leden.
          a. Dit blijft tot je gang officieel opgeheven is of als je een 3de gang warning hebt ontvangen.
 5. Je kan je gang enkel opheven via je eigen leidingskanaal. Dit kan enkel de eigenaar van de gang doen.
          a. Je kan gedurende 2 maanden geen gang aanmaken indien je oude gang verwijderd is, door een disband of door UG Warnings.

 

Artikel 3: Drugs kelder

 1. Je kan een drugs kelder aanvragen via de Underground. 

 2. Mocht de drugs er nog niet uitgehaald zijn als de nieuwe lading geleverd wordt krijg je die week geen nieuwe drugs.

 3. Je moet een maandelijkse huurkost betalen van €75.000,- voor de huur van je kelder.
  Zo niet, zal deze in beslag genomen worden.

 

Artikel 4: Justitie & Politie

 1. Een gang leader mag geen gang aanmaken, indien hij een openstaande sollicitatie heeft voor een overheidsbaan. (Politie)

 2. Gangleden mogen geen jobs hebben als agent, of alles wat aan de justitie of overheidsbanen gerelateerd is.

 3. Je mag nooit iemand van justitie in de Underground plots laten, of over de Underground praten. Indien ze je hierover vragen stellen is het een onderhoudsruimte, waar je werkt.

 

Artikel 5: Bounty's

 1. Een bounty mag in elke stad geclaimd worden.
 2. Politie agenten mogen uit dienst geclaimed worden dit levert alleen wel 20% minder waste op!

 3. Vanaf heden is het verplicht om mede te delen in 🙈bratva-general dat je een bounty hebt geclaimd dit mag door een clip, screenshot of een simpel berichtje. (de clip is dan wel verplicht in leiding kanaal).
 4. Vanaf heden is het niet toegestaan om met elytras of andere manieren in gebouwen te glitchen om een bounty te killen (dit geldt ook voor fences waar geen barriers boven staan.)
 5. Vanaf heden worden bountys die tijdens het inladen (opstarten van de game NIET laden van de Metro) van de gekillde persoon plaatsvinden niet meer goedgekeurd.
 6. Bounty's die tijdens events plaatsvinden zullen niet geldig zijn.

 

Artikel 6: Underground zelf

 1. Een gang leader moet meerdere keren per week online komen om de gang actief te houden. Indien we veel inactiviteit opmerken krijg je een waarschuwing. Als er hierna niet geluisterd wordt naar de waarschuwingen kan een gang opgeheven worden.

 1. Je mag de Underground niet in rennen tijdens een achtervolging, in het zicht van een agent.

 2. Je mag de bounty kisten niet als opslag gebruiken. Indien er wat inligt wat hier niet hoort mogen we dit eruit halen en geven we het niet terug.

 3. Een gang moet zoals aangegeven minimaal 2 actieve leden hebben. Actief wordt gezien als minimaal 10 uur per week actief op de server spelen. Dit is 2 uur per persoon.

 4. Als je het item van de week hebt gekocht dien je deze te betalen binnen een week. Mocht dit niet gebeuren kan er een bounty gezet worden en/of een gang warn volgen.

 5. Je mag mensen buiten je gang niet in de Underground laten. Doe je dit toch, kan hier een gang warning aanvast zitten.

 

Artikel 7: Underground blacklist

 1. Underground Lead mag een blacklist geven, indien ze een goede reden hebben hier enkele redenen zijn:

  1. Verraad van de Underground.

  2. Vervelend/Ongepast gedrag.

  3. Bewijs maken tegen Uunderground related dingen.

  4. Politie helpen tegen de Underground.

  5. Oplichtingen doen omtrent de Underground.

  6. Disrespect hebben naar de Underground.

  7. Een (geheime) functie hebben binnen justitie.

 

Artikel 8: Gang warns & boetes

Waarschuwing 1: 

 1. 1 week geen toegang tot de gang zijn drugs kelders.

 2. 1 week geen rechten om bounty’s te plaatsen, een bounty kan geclaimd worden NA betaling van de boete.

 3. 1 week geen rechten op het item va nde week te kopen. Ook als deze nog bezig is wanneer de warn verlopen is.

 4. Boete van € 250.000,00. (Betalen binnen 5 dagen)

 

Waarschuwing 2:

 1. 2 weken geen toegang tot de gang zijn drugs kelders.

 2. 2 weken geen rechten om bounty’s te plaatsen, een bounty's kunnen niet meer geclaimed worden.

 3. 2 weken geen rechten op het item va nde week te kopen. Ook als deze nog bezig is wanneer de warn verlopen is.
 4. Boete van € 500.000,00. (Betalen binnen 5 dagen)

 

Waarschuwing 3:

 1. Gang wordt opgezegd, of veranderd naar een verified kan. Dit is aan de Onderwereld Coördinator(en).

 2. Alle huidige sancties die de gang heeft worden behouden.

 3. Is de gang verwijderd, kan de gang eigenaar/admin de komende 6 maanden geen gang meer aanvragen.
 4. Boete van € 1.000.000,00. (Betalen binnen 5 dagen)

   

Mocht de boete niet op tijd betaald worden kan hier een gang warning bovenop komen en hebben wij het recht om het te bemachtigen via de bank van de gang of persoonlijke spullen.