Algemene informatie

In dit document staan de algemene regels voor plots en prijzen van documenten. Het is verstandig om dit document goed door te lezen voor het nemen van een beslissing.

Plots

Vergunningen

Hier is een lijst met vergunningen en daarbij de prijs. Voor verdere vragen kun je terecht bij het visum kantoor gelegen in Contoria nabij de spawn!

Mocht je een nieuwe vergunning willen aanvragen die wij nog niet hebben, maak een ticket aan in de discord!

Vergunning prijs
Gokvergunning Afhankelijk van het betaalde bedrag (Minimimum € 1.000.000,00)*
Loterijvergunning Afhankelijk van het betaalde bedrag (Minimimum € 1.000.000,00)*
Overige Vergunningen** Word overlegt met de eigenaar van het VisumKantoor

* Het betaalde bedrag voor deze vergunning ( minimum € 1.000.000,00 ) zal worden gedeeld door 10, het bedrag dat u dan overhoud ( bijvoorbeeld € 100.000,00 ) is het maximum wat er mag worden weggegeven bij een loterij of een gok machine! U mag een hogere vergunning afsluiten, hiermee kunt u dan ook grotere prijzen wegggeven en meer winst maken!

** Overige vergunningen, dus vergunningen die uniek zijn in hun soort. Zullen in overleg gemaakt kunnen worden met het VisumKantoor. De prijs zal vervolgens ook bepaald worden door het VisumKantoor.

Voor de algemene voorwaarden die behoren tot deze vergunningen kunt u terecht bij het VisumKantoor.

Algemene regels

Plots samenvoegen

Plot samenvoegen wordt niet toegestaan. Dit veroorzaakt dat nieuwe spelers geen mogelijkheid meer hebben om later een plot te kunnen bemachtigen.

Inactiviteit

Elke maand moet je een bepaalde % belasting betalen over je kavel(s). Word deze belasting niet betaald is het een mogelijkheid dat je plot word ingenomen en word doorverkocht op de site. Ook moet je elke twee maanden één keer inloggen in onze minetopia server. Doe je dit niet is er een kans dat er kavels worden ingenomen.

Activiteit voor winkels kun je hierbeneden vinden.

Specifieke plekken

Winkelcentrum

Maximaal aantal voorwerpen

Omdat we vroeger hebben ervaren dat veel armorstands en item frames veel lag veroorzaakt zijn hier ook regels voor geschreven.

Item maximaal aantal (per plot)
Armorstand 5
Itemframes 5

Spawn winkelplots

Spawn plots worden ook wel gezien als de plots die rond om spawn staan. De hoeken worden hierbij mee gerekend. 

Maximaal aantal voorwerpen

Omdat we vroeger hebben ervaren dat veel armorstands en item frames veel lag veroorzaakt zijn hier ook regels voor geschreven.

Item maximaal aantal (per plot)
Armorstand 20
Itemframes 15

Activiteit / Openingstijden

Een spawn winkel kan op het grond van inactiviteit worden afgepakt. Het is te verwachten dat er op een winkel rond om spawn minimaal 3 dagen in een week iemand staat voor het verkopen van goederen. Als deze regeling niet word nageleeft kan het plot worden afgepakt.

Uptown

Een uptown plot heeft verschillende regels. Dit is om alles zo netjes en gelijk mogelijk te behandelen en dat niemand een vriendenprijsje krijgt.

Uitbreiden

Het is mogelijk om een uptown plot uit te breiden. In dit geval moet een plot altijd 3 blokken afstand van een ander plot houden. En als er al bestemmingsplannen zijn voor dit andere stuk grond kan het ook helaas niet. Het uitbreiden van een candy plot kost 7 candy per viekante meter (dit is 1 blokje).

Uitbreiding prijs
Extra verdieping Word verrekend in de bouwaanvraag
Een kelder (maximaal 6 hoog) 2 candy per vierkante meter
Een 2e kelder (maximaal 6 hoog) 8 candy per vierkante meter.
Een 3e kelder (maximaal 6 hoog) 16 candy per vierkante meter
Extra blokjes (uitbreiden plot) 7 candy per vierkante meter.

Standaard gebouw

Bij een candy kavels komt een standaard gebouw. Dit is natuurlijk om de speler een leuke voorsprong te geven. Dit standaard gebouw bestaat uit 2 verdiepingen. Er zit hier dus geen kelder bij. In sommige gevallen maken we hier een uitzondering voor.

Rivelands

Rivelands visums hebben hun eigen regels. Dit is om iedereen zo netjes en gelijk mogelijk te behandelen!

Voor een plot in Rivelands moet je een eigen visum hebben, bij iemand anders op het visum telt dus niet. Heb je geen visum maar wel een plot? Dan kan je plot worden ingenomen.

Visums

De voorwaarden om een visum te kunnen bemachtigen zijn als volgend:

Minimale time: 20 dagen (/time)
Minimale assets: €15.000.000,00 (Exclusief wapens/illegale goederen)
Je mag 2 personen meenemen met 1 Visum (deze dienen tijdens de aanvraag opgegeven te worden)
Minimaal opleiding: Hoogste opleiding (Tropisch kapitalist)

Visums kunnen aangevraagd worden in plot 39 Contoria, dit is gelegen bij spawn.

Regels omtrent visums

1. Een visum word enkel goedgekeurd als men voldoet aan alle bovengeschreven voorwaarden.

2. Visums mogen NIET verhandeld worden aan andere spelers.

3. Als men word gevraagt om hun visum te komen inleveren moet men dit doen voor de opgegeven tijd, doet men dit niet zullen onderstaande straffen worden toegepast.

4. Het frauderen van de voorwaarden is NIET toegestaan! Hieronder verstaan wij het volgende:

Het frauderen van de hoeveelheid geld u op uw bankrekening heeft, het geld moet van u zelf zijn en mogen NIET van andere spelers afkomen.
Het frauderen van de hoeveelheid assets u heeft, de assets moeten van u zelf zijn en mogen NIET van andere spelers afkomen.
Het frauderen van time/opleidingen, deze mogen NIET bewerkt worden op screenshots.

Mochten wij hier achter komen dan zult u volgende straf ontvangen:

Directe inname van uw visum (mocht u deze bezitten)
3 maanden ontzegging tot Rivelands
Uw volgende visum zal €3.000.000,00 kosten

Bedrijven

Inactiviteit

Je moet minimaal 1x in de 2 weken inkopen doen via het paneel. Wanneer dit niet wordt gedaan wordt het kavel dat gekoppeld is aan dit bedrijf ingenomen en word verkocht via de website. Wanneer je bedrijf 2 weken niet meer is gekoppeld aan een kavel wordt deze ook verwijderd en wordt alle data verwijderd.

Speciale lore op kleding/vehicles

Server owned lore (Of iets in die richting)

Deze setjes zijn in eigendom van de server en mag nooit verhandeld worden. Deze deals zullen worden terug gedraait en de verkoper (Degene die de set origineel bezitte) kan een sanctie ontvangen in een vorm van een warn of een ban.

No lore

Deze setjes/vehicles hebben geen lore op zich staan maar zijn wel server owned. Dit doordat de lore van vehicles worden gereset wanneer je hem plaatst.

Onder deze categorie behoren:
BALLE politie vehicles (Je herkent ze aan de naam en de moeie strepen op de vehicles)

Personal owned

Deze setjes zijn in eigendom van de speler wie vermeld staat in de lore en mag nooit verhandeld worden. Deze deals zullen worden terug gedraait. 
Onder deze categorie behoren:
-
Builder Setjes die zijn gegeven na 17/11/2021

Kill reasons

- Men hit of killed een speler.
- Men vertoond heftige disrespect naar de speler.
- Men bedreigt een speler (Dit moet een serieuze vorm van bedreiging zijn).
- Men scamt een speler of steelt van een speler.
- Alles wat gebeurt tijdens de agent dienst gebeurt, mag niet worden gebruikt buiten hun dienst (Dit geldt ook voor bewakers).
- Men berooft een winkel. (Men moet wel als kaveleigenaar op de kavel staan!)
- Men belemmerd een poging tot moord op een persoon. (Dit geldt voor een poging tot moord op een agent zowel als een burger.)

Het tonen van een clip met daarop het bewijs van de kill reason bij vraag van staff is verplicht om te tonen. Dit is mens verantwoordelijkheid om beeldmateriaal van dit moment te bezitten.
Het navragen van kill reasons is niet verplicht, dit is mens eigen verantwoordelijkheid.

Om iemand te reporten voor onnodig hitten (Hier van schieten ook onder) moet er beeld materiaal getoont worden van dit incident.
Bij een onnodige kill is dit niet verplicht, maar altijd handig.

Een quest is geen kill reden!

 

(Deze regels zijn ingegaan op 8-11-2020)

 

Handige links

Wetboek

Texturepack